Kapacitetsopbygning, research & undervisning

Som researchcenter udfører Danwatch journalistisk research og opgaver for andre medier og organisationer.

De opgaver udfører vi med samme uafhængighed og metode som vores egne journalistiske undersøgelser.

Vi udfører journalistisk research og opgaver for medier og organisationer som for eksempel artiklerne om kaffeproduktion i Etiopien og Brasilien for Forbrugerrådet TÆNK eller artikler for ICRT om rejer, der bliver pillet af børne- og tvangsarbejdere.

Derudover laver vi kapacitetsopbygning for internationale medier og organisationer med udgangspunkt i vores metode og undersøgende journalistisk, samt undervisning og foredrag for blandt andet afgangsklasser i folkeskolen, universiteter og MBA-uddannelser.

Danwatch tilbyder:

  • Kapacitetsopbygning
  • Undervisning
  • Foredrag

Læs mere om, hvordan vi arbejder og om vores etiske retningslinjer.

Eksempler på Danwatch-kunder

  • Forbrugerrådet TÆNK
  • ICRT
  • Berlingske Tidende
  • Mellemfolkeligt Samvirke
  • Verdens Skove
  • Less Magazine

Sarah Dieckmann fra Danwatch holder oplæg på CBS om virksomhedsansvar

Undersøgelser

Danwatchs kendemærke er vores solide dokumentation af komplekse problemstillinger, der bygger på en lang række researchmetoder. Traditionelt har Danwatch formidlet journalistikken i en samlet rapport, men i dag tilbyder vi desuden, at al dokumentation formidles journalistisk, for på den måde at nå en bredere målgruppe end rapport-formatet tillader. Se de seneste eksempler på vores undersøgelser her

Deskresearch

God research skal foretages i to trin. Et stadie, hvor problemet, aktørerne og perspektivet kortlægges – og næste stadie, der sikrer al dokumentation for, at vinklen holder, og aktørerne konfronteres. Vi kan ikke love et resultat – vi kan sikre dokumentation, der holder.

Analyser

Vi laver ofte analyser af et større antal aktørers etiske adfærd, f.eks. en gruppe virksomheder, kommuner eller andre typer organisationer. Blandt andet har vi leveret en analyse af kommuners indkøb af tropisk træ til Avisen Kommunen.

# Eksempel: Når illegalt træ trylles om til lovligt træ, artikel i Avisen Kommunen

Screeninger

Vi har redskaberne til at indsamle og gennemgå data fra f.eks. den finansielle sektor. Vi har blandt andet screenet danske bankers investeringer i sortlistede selskaber for magasinet Finans.

# Eksempel: Temaet ‘Uetiske investeringer’ i magasinet Finans (side 34)

Journalistiske produkter

Danwatch tilbyder også andre medier færdige journalistiske produkter, hvor vi trækker på vores særlige know-how og stærke journalistiske kompetencer . Alle feltrejser giver særlig viden og utallige historier, som vi gerne deler ud af i form af reportager, analyser, features og baggrundsartikler.

Foto, billedreportage og video

Danwatch kan også levere billedmateriale. Vores researchere og journalister samarbejder med professionelle fotografer om at producere videomateriale og fotos i forbindelse med feltarbejde i udlandet. Du kan se en række eksempler på videoproduktioner på vores Youtube-kanal. Materiale kan erhverves ved henvendelse til redaktionen.

Foredrag, undervisning og workshops

Danwatch tilbyder en række foredrag og oplæg til virksomheder, organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner og myndigheder mv. Foredragene bygger altid på de nyeste resultater og viden indenfor vores interesseområder. De kan både  målrettes  fagligt interesserede og indgå som led i undervisningen på f.eks. gymnasier og universiteter.

Et foredrag varer typisk 45 minutter + efterfølgende debat, men kan tilpasses både indholds- og tidsmæssigt.

Ring og hør nærmere på telefon 3210 5214

Danwatch Foredrag

SAMFUNDSANSVAR I TEKSTILINDUSTRIEN
I Bangladesh knokler hundredtusindvis af tøjarbejdere dagen lang med at producere modetøj til forbrugere i Vesten. Ofte til en løn, som de langt fra kan leve for og under livsfarlige arbejdsforhold. I dette foredrag giver vi et aktuelt indblik i tekstilsektoren, og de problemer den skaber særligt i Bangladesh. Vi fortæller om udfordringer og muligheder for en mere fair tekstilproduktion. Se film og billeder fra vores sidste researchrejse i Bangladesh.

Foredraget henvender sig til alle med interesse i virksomheders samfundsansvar. Det kan målrettes unge eller voksne forbrugere, studerende eller virksomheder, der arbejder med ansvarlighed i globale værdikæder.

ETIK I FINANSSEKTOREN
Danwatch har gennem en årrække afsløret danske banker og pensionsselskabers investeringer i blandt andet våben, børnearbejde, diktaturer og forurening. I dette foredrag fortæller vi om resultaterne af vores undersøgelser, og hvordan vi researcher finanssektoren. Foredraget beskriver også, hvordan banker og pensionsselskaber har reageret på afsløringerne af deres uetiske investeringer, og hvor langt de er nået med at integrere etik i deres forretning. Foredraget henvender sig til alle med interesse for bæredygtigt forbrug og undersøgende journalistik.

UNDERSØGENDE JOURNALISTIK PÅ TVÆRS AF GRÆNSER
Hvordan sporer man varers oprindelse og virksomheders adfærd på tværs af kontinenter og landegrænser? Hvordan arbejder Danwatch med at afdække virksomheders varekæder, investeringer og partnerskaber? Danwatch fortæller om værktøjer, metoder og kilder, som vi anvender til undersøgende journalistik om politiske og økonomiske magthavere. Vi fortæller også, hvad den gode Danwatch historie er og etiske overvejelser i forbindelse med vores arbejde.