Nyhed

Nyt samråd om tidligere Mærsk-skib på baggrund af ulovlig radioaktivitet

21. jun 2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er nu kaldt til samråd på baggrund af ulovlige mængder radioaktivitet i det tidligere Mærsk-skib ‘North Sea Producer’ der blev sendt til ophugning i Bangladesh.

Regeringen er for tredje gang blevet kaldt i samråd i sagen om det tidligere Mærsk-skib ‘North Sea Producer’ der blev sendt til skibsophugning i Bangladesh under horrible forhold. Dette er resultatet af Danwatchs nylige afsløringer om, at der er fundet ulovlige mængder radioaktivitet på olie-fartøjet.

Det er Christian Juhl medlem af udenrigsudvalget for Enhedslisten, der har indkaldt Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til endnu et samråd i sagen.

Miljøminister Esben Lunde Larsen har ellers to gange tidligere været i samråd i miljø- og fødevareudvalget for at redegøre for danske rederiers ophugning af skibe under dårlige miljø- og arbejdsforhold i Bangladesh og Indien.

Fra vugge til grav i skibsbygningen  

“Når man kan pege på, at der er radioaktivitet er det jo ret alvorligt“ udtaler Christian Juhl til Danwatch.

Derfor vil Christian Juhl til samrådet gerne have svar på, hvad der fremadrettet generelt kan gøres for, at danske rederier ikke ophugger skibe under horrible forhold, som tilfældet er i Bangladesh:

Samrådspørgsmål stillet af Christian Juhl

1) Hvad har ministrene foretaget sig over for danske redere siden besvarelsen af samrådsspørgsmål B (URU, 2016/17) den 22. november 2016?

2) Mener ministrene, at ophugningen foregår under forsvarlige arbejdsforhold?

3) Hvilke konsekvenser mener ministrene, at det skal have for danske rederier, hvis de lader skibe ophugge i strid med internationale konventioner?

4) Hvad vil ministeren gøre for, at Hong Kong Konventionen overholdes, når danske skibe ophugges uden for Danmarks grænser, og at lignende forhold ikke gentager sig.

Link til samrådsspørgsmålene

“Er det muligt, at man kunne ophugge andre steder, hvor man systematisk går ind og tager vare på hele forløbet, så man stiller krav til bygningen af skibe med at gøre dem lette at ophugge og genbruge? “, udtaler Christian Juhl.

Han mener, den nuværende praksis for at ophugge skibe er gammeldags:

“De krav stiller vi til biler, maskiner og hårde hvidevarer stiller vi ikke til skibe. Det er helt gammeldags at sige, at når det skib bygges, har man ikke tænkt én tanke på, hvordan det ophugges. Så kigger man ud i verden og siger, hvor kan vi gøre det billigst?,” siger Christian Juhl.

Hong-Kong konventionen skal strammes op

Miljøminister Esben Lunde Larsen udtalte ved sidste samråd i marts 2017, at regeringen accepterer den udskældte beaching metode til skibsophug.

Hong Konventionen, Danmark for nyligt er tiltrådt, som dog ikke er ratificeret, tillader beaching. Ved beaching sejles containerskibe med høj fart op på en strand, hvorefter de skrottes delvist manuelt på stranden. Det betyder, at den ofte giftige bundmaling skrabes af og skylles ud i havet. FN’s særlige rapportør for farligt affald har tidligere udtalt til Danwatch, at beaching ikke er muligt at gøre bæredygtigt for miljøet.

Oppositionen var ved sidste samråd stærkt uenig med Miljøminister Esben Lunde Larsen i den holdning. Og Christian Juhl  mener, at Hong Kong konventionen kun udgør en “basis beskyttelse” for arbejderne, derfor vil han til det nye samråd gerne have svar på, hvad de to ministre vil gøre for at forbedre Hong Kong konventionen.

“Kan man stramme reglerne op? Hong Kong konventionen er jo et kompromis som sagtens kunne gøres stærkere. Man kunne forestille at nogle lande går i spidsen for Hong Kong konventionen. Og gør den bedre?,” afslutter Christian Juhl  til Danwatch.

Sagen om det tidligere Mærsk-skib ‘ North Sea Producer’ har rullet siden oktober 2016, hvor Danwatch dokumenterede sammen med TV2 og Politiken at Mærsk skibe blev ophugget under dårlige arbejds- og miljøforhold.

Samrådet forventes at komme lige efter sommerferien.

Topbillede: Christian Juhl fra Enhedslisten / Foto: Mark Knudsen

UndersøgelseMÆRSK OG DET LIVSFARLIGE AFFALD I BANGLADESH

Danwatch kan igen dokumentere, at endnu et Mærsk-skib lige nu bliver skrottet på et livsfarligt værft - denne gang i Bangladesh, hvor forholdene er langt værre end i Indien. Arbejdere flammeskærer i bare fødder og uden beskyttelse mod farlige gasser. Mærsk fralægger sig ansvaret, men selskabet erkender over for Danwatch, at de har svigtet.

RelateredeNyheder

Højesteret standser ophugning af Mærsk-skib med radioaktivitet

Endnu engang bremser myndighederne i Bangladesh ophugningen af Mærsks tidligere olie-fartøj Producer - denne gang på grund af fundet af radioaktivt materiale.

Miljøminister giver opposition indsigt i korrespondance

Oppositionen fastholder pres på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sagen om ophugning af danske skibe, efter Danwatch sidste år dokumenterede, at Mærsk-skibe ender på strand-værfter i Indien og Bangladesh.

Radioaktivitet fundet i tidligere Mærsk-skib

Ny inspektion viser, at der er fundet ulovlige mængder radioaktivitet i et tidligere Mærsk-skib sendt til skrot i Bangladesh. Højesteret i Bangladesh kræver nu inspektionsrapporten udleveret.

Miljøministeren kaldt til endnu et samråd om Mærsk-sagen

Efter to timers samråd om Mærsk-sagen, mener oppositionen ikke, de har fået fyldestgørende svar fra Miljøministeren, Esben Lunde Larsen, i sagen om de tre Mærsk-skibe, der nu skrottes i Indien og Bangladesh under kritisable forhold. Derfor kalder partierne ministeren til samråd igen.

Mærsks hovedpine i Bangladesh

Hvordan havnede det tidligere Mærskskib Producer på stranden i Bangladesh?
Nye oplysninger rejser tvivl om Mærsks forklaringer, og lokale myndigheder har grebet ind.

Myndigheder stopper skrotning af Mærsk-skib

Nye ejere ser ud til at have skjult oplysninger om farlige kemikalier og
muligt radioaktivt materiale i skibet.

Dansk Aktionærforening kritiserer Mærsk for skibsophug på farlige værfter

De seneste afsløringer af Mærsk-skibe der ophugges i Indien og Bangladesh, får nu også Dansk Aktionærforening til at rejse kritik af shipping-giganten.

SF vil have Mærsk politianmeldt

SF's formand, Pia Olsen Dyhr vil have miljøminister Esben Lunde Larsen (V) til at  politianmelde Mærsk. Det sker efter Danwatch, Politiken og TV 2 lørdag aften kunne afsløre, at endnu et Mærsk-skib hugges op på et livsfarligt værft i Bangladesh.