Om Danwatch

Danwatch er et prisvindende, uafhængigt, undersøgende medie og researchcenter, der laver journalistik i offentlighedens interesse.

Gennem undersøgende journalistik belyser og dokumenterer vi problemstillinger relateret til staters og virksomheders aktiviteter og samfundsansvar over for til udviklingslande og vækstøkonomier med et særligt fokus på CSR, menneskerettigheder, miljø og konfliktområder i et globalt perspektiv.

Danwatch har siden 2007 været et centralt videns- og referencepunkt på disse områder.

In 2015 Danwatch received the 'Timbuktu Pris' for investigative journalism on development issues

Det betyder helt konkret, at du kan læse dybdeborende journalistik fra alle verdenshjørner. Vores journalister lægger mange timer bag skrivebordet for at gennemgå data og rapporter, det vi kalder deskresearch, og oftest tager de også på feltrejser for at komme helt tæt på virkeligheden for de berørte mennesker.

Det arbejde ender i en journalistisk undersøgelse, som er en artikelserie med billeder og video, der kan læses samlet eller hver for sig.

Du kan blandt andet læse om, hvordan kinesiske studerende tvinges i irrelevant praktik på elektronikfabrikker eller hvordan indiske risbønder havner i gældslaveri. På danwatch.dk leverer vi også korte, aktuelle nyheder om vores fokusområder.

Danwatch udgiver årligt ca. 10-12 journalistiske undersøgelser samt ugentlige nyheder på www.danwatch.dk. I 2015 vandt Danwatch Timbuktu Prisen, der er den største danske pris for undersøgende journalistik om udviklingsspørgsmål.

– På danwatch.dk finder du alle vores rapporter og artikler.

Direktør Jesper Nymark om Danwatch

“Vi ved vores forbrug har en betydning for verdens fattigste. Både når stater og vi som forbrugere hver dag køber ind, træffer vi valg og fravalg – og de påvirker mennesker i den anden ende af produkternes varekæde.

Og i en verden, hvor vores forbrug og beslutninger får større og større betydning i mindre udviklede hjørner af verden, bliver behovet for at kunne træffe et oplyst valg tilsvarende større.

Men til trods for internationale retningslinjer og principper, der skal regulere virksomheder og investorers sociale ansvarlighed, medfører danske og internationale virksomheder og investorer aktiviteter fortsat krænkelser af mennesker eller miljø.Det får vi igen og igen bekræftet, når vi kommer hjem fra vores feltrejser.

Vores journalistiske undersøgelser handler derfor også dybest set også om det samme. At mennesker bliver krænket eller undertrykt, blot fordi de går på arbejde. De ønsker – ligesom alle andre – at kunne forsørge sig selv og deres familier.

Her har vi alle et ansvar.

Viden forpligter, og som uafhængigt medie og researchcenter tror vi på at vores undersøgende journalistik kan skabe forandring gennem oplysning, og sikre, at der er et vedvarende fokus på bæredygtighed og samfundsansvar i det danske og det internationale mediebillede.”

Danwatch arbejder ud fra UNGP

Ifølge FN’s vejledende principper om virksomheder og menneskerettigheder (UNGP), er det staters opgave at beskytte befolkninger mod krænkelser af menneskerettighederne fra tredjepart, f.eks. virksomheder. Det er virksomhedernes ansvar at respektere menneskerettigheder, og endelig skal ofre for menneskerettighedskrænkelser sikres adgang til juridisk og ikke-juridisk kompensation, hvis deres rettigheder krænkes.

Virksomheder og investorer har pligt til at sikre, at deres aktiviteter mindst muligt påvirker mennesker og miljø negativt.

Virksomhederne og investorerne skal lave en risikovurdering (due diligence), før de går ind på et nyt marked. De skal løbende kontrollere, at deres forsyningskæde ikke skaber negative påvirkninger for mennesker og miljø, og de skal reagere, hvis de opdager, at den type krænkelser forekommer. I så fald kan eksempelvis investorer indgå i dialog med de krænkende virksomheder og presse på for forandring – det man kalder aktivt ejerskab.